Mít sấy giòn 500gr

  • Sử dụng nguyên liệu sạch
  • Không chất bảo quản
  • Đảm bảo an toàn vệ sinh
Danh mục:
0909528769