Trái cây sấy thập cẩm 500gr

  • Sử dụng nguyên liệu sạch
  • Đảm bảo an toàn vệ sinh
  • Không sử dụng chất bảo quản
Danh mục:
0909528769